Platformadan foydalanish yo'riqnomasi / Инструкция по использованию платформы

 
 
 
 

Platformadan foydalanish yo'riqnomasi

Инструкция по использованию платформы

Masofaviy ta'limni takomillashtirish uchun tashkil etilgan webinar treninglar va video yo'riqnomalar

O'qituvchilar uchun webinar

Talabalar uchun webinar